Uzyskaj dofinansowanie na twój wymarzony kurs makijażu permanentnego z naszą pomocą! Teraz możesz uczestniczyć w szkoleniu masterclass Ombre, Nano Lips czy tez zmienić swoją dotychczasową karierę i wziąć udział w szkoleniu podstawowym Basic teraz już nawet z dofinansowaniem do 100%. Weź udział w naszym kursie makijażu permanentnego i dołącz do #ovateam!

 

DOFINANSOWANIE Z PARP (FUNDUSZE UNIJNE) POPRZEZ BUR
DOFINANSOWANIE DO 80% KOSZTÓW SZKOLENIA

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś pracownikiem istnieje możliwość dofinansowania do naszych szkoleń z funduszy Unii Europejskiej nawet do 80 % wartości szkoleń, poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

W indywidualny sposób możemy dopasować szkolenie do Twoich potrzeb i oczekiwań. 

Kluczowe informacje na temat uzyskania takiego dofinansowania w poszczególnych województwach znajdziesz na stronie

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

oraz w punktach informacyjnych

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty 

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO NASZYCH SZKOLEŃ Z PARP: 

KROK 1.

Po wyszukaniu w Bazie Usług Rozwojowych interesującego go szkolenia organizowanego przez naszą Placówkę Madame Art, przedsiębiorca kontaktuje się ze swoim Operatorem Regionalnym celem złożenia wniosku zgłoszeniowego i podpisania umowy o dofinansowanie. 

Uwaga!!! Na tym etapie nie dokonujemy jeszcze zgłoszenia na Usługę w BUR.

Potrzebny będzie do tego indywidualny numer ID, który otrzymamy dopiero po po podpisaniu Umowy z PARP.

Na tym etapie beneficjent dowiaduje się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP może liczyć. Wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio na stronach Operatorów Regionalnych. W zależności od operatora są one przyjmowane w określonych terminach lub przez cały rok

Czas rozpatrywania Wniosków przez PARP trwa około 30 dni.

KROK 2.

Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z operatorem należy dokonać rejestracji na platformie BUR. Rejestracji można dokonać jako osoba fizyczna lub jako firma widniejąca w bazie jako Użytkownik Instytucjonalny. W przypadku, gdy na szkolenie będą delegowani pracownicy, każdy z nich musi utworzyć własne konto użytkownika i dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą założyć dwa konta: jedno jako użytkownik i jedno jako Użytkownik Instytucjonalny. Wówczas, kierując „siebie” na szkolenie, przedsiębiorca musi dodać swojego użytkownika do Użytkownika Instytucjonalnego jako „pracownik”. Po dokonaniu rejestracji można przejść do zapisania na wybrane szkolenie.

KROK 3. 

Następnie po dokonaniu wszelkich formalności przychodzi czas na szkolenie oraz jego ocenę.

KROK 4.

Po odbyciu szkolenia jego koszty są pokrywane przez przedsiębiorcę z jego własnych środków.

KROK 5.

Na koniec należy skontaktować się z Operatorem i przedstawić dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, na których podstawie przedsiębiorca otrzyma określoną w umowie refundację.

Jak widać, dofinansowanie do szkoleń z PARP stanowi korzystną alternatywę stałego podnoszenia kwalifikacji, nie tylko pracowników, lecz także pracodawców, przy niewielkim nakładzie finansowym. Sama procedura przyznawania środków z PARP nie jest skomplikowana.

 

Jeśli kwalifikujesz się do skorzystania z dofinansowania do naszych szkoleń ze środków Funduszy Unijnych – skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci przejść drogę formalności i uzyskać dofinansowanie. 

TEL.883535322

DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) DOFINANSOWANIE DO 100 % KOSZTÓW SZKOLENIA

Środki finansowe z KFS przeznaczone są dla:

1. Właścicieli działalności gospodarczych zatrudniającego przynajmniej 1 pracownika na pełny etat.

2. Pracowników oddelegowanych na szkolenie przez pracodawcę (np.z branży beauty)

3. Osób bezrobotnych i trwale bezrobotnych zarejestrowanych przynajmniej 6 m-cy w Urzędzie Pracy

4. Osób chcących się przebranżowić z kodów PKD branż najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa np.: hotelarskiej, restauracyjnej i gastronomicznej

UWAGA! PODMIOTY NIE ZATRUDNIAJĄCE ŻADNEGO PRACOWNIKA NA UMOWĘ O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z KFS W ROKU 2021! ​

Rozdysponowaniem  środków KFS zajmują się lokalne Urzędy Pracy. Aby pozyskać środki na szkolenie w ramach KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ) należy udać się lub zadzwonić do właściwego dla siebie PUP (Powiatowy Urząd Pracy). Urzędnik PUP po przeprowadzeniu wywiadu określi czy i jakie środki przysługują osobie zainteresowanej. 

Aby skorzystać z dofinansowania należy śledzić aktualności PUP i w czasie naboru wniosków złożyć dokumenty.

Jeśli kwalifikujesz się do skorzystania ze środków KFS – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci przejść drogę formalności i uzyskać dofinansowanie.

TEL. 883535322